Wydział Komunikacji
34-300 Żywiec
al. Wolności 2
tel. 33 860 16 10 - sekretariat

e-mail: komunikacja@zywiec.powiat.pl

Obsługa klientów w Wydziale Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów, wyrejestrowań zgłoszeń zbycia/nabycia (Żywiec, Al. Wolność 2)  realizowane będą po wcześniejszej rezerwacji kolejki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu - KLIKNIJ TUTAJ. W przypadku braku technicznej możliwości internetowej rezerwacji, wizytę w Wydziale można umówić telefonicznie pod numerem 33 860 16 02.

Istnieje możliwość bezpośredniego umówienia się na wizytę u pracownika w dniu przyjścia strony do Wydziału Komunikacji, w tym celu należy podejść do stanowiska w dziale rejestracji i poprosić pracownika o umówienie wizyty.

Obsługa klientów w sprawach związanych z wydawaniem praw jazdy, profili kandydatów na kierowców oraz z działaniem OSK, SKP, jak i inżynierią ruchu realizowana będzie w godzinach pracy urzędu. Zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 33 860 16 11 / 33 860 16 13 / 33 860 16 25.

Na wniosek właściciela pojazdu istnieje możliwość przesłania dowodu rejestracyjnego i decyzji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W/w dokumenty przesyłane będą na adres wskazany we wniosku do rejestracji na koszt adresata/właściciela. Koszt przesłania w kwocie 9.80 zł uiszcza się przy złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe.

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonywać bezpośrednio w wydziale po dokonanej rezerwacji drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty lub strony internetowej www.gov.pl

Czas pracy:

Poniedziałek, wtorek, piątek - 7:00 - 15:00
(obsługa klienta w godzinach od 7:30 - 14:30)
Środa -7:00 - 17:00
(obsługa klienta w godzinach od 7:30 - 16:30)
Czwartek - 7:00 - 13:00
(obsługa klienta w godzinach od 7:30 - 12:30)


Rejestracja pojazdów
tel. 33 860 16 03
tel. 33 860 16 04
tel. 33 860 16 05
tel. 33 860 16 18

Wyrejestrowanie pojazdów,wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
tel. 33 860 16 06
tel. 33 860 16 22

Wydawanie praw jazdy, wydawanie zatrzymanych praw jazdy oraz Profili Kandydata na Kierowcę
tel. 33 860 16 11
tel. 33 860 16 13

Inżynieria ruchu i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców
tel. 33 860 16 16
tel. 33 860 16 15

Umawianie wizyty w Wydziale Komunikacji – rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych
tel. 33 860 16 02
Prosimy o zarejestrowanie tylu terminów, ile będzie załatwianych spraw.

Numer konta do wpłat za rejestracje pojazdu oraz prawa jazdy
77-1560-1023-0000-9140-0000-0309
Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
VELO BANK S.A.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł

należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żywcu:
31-1240-4142-1111-0000-4826-6196
Bank PEKAO S.A. oddział w Żywcu

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żywcu:
31-1240-4142-1111-0000-4826-6196
BANK PEKAO S.A. oddział w Żywcu

Potwierdzenia wpłat na konta prosimy przesyłać na adres e-mail komunikacja@zywiec.powiat.pl