Skład Rady Powiatu w Żywcu VI kadencji 2018 – 2023

Wiesław Sypta  - Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Pal – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Władysław Skrzyp – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Adrian Midor – Starosta
Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta
Zbigniew Gąsiorek – Członek Zarządu Powiatu
Aleksandra Legierska – Członek Zarządu Powiatu
Jan Witkowski – Członek Zarządu Powiatu

Michał Czulak
Franciszek Dybek
Łukasz Ecimowicz
Adam Iwanek
Jadwiga Jakubiec
Jacek Jarco
Jadwiga Jurasz
Marian Knapek
Jacek Kotrys
Rafał Kotrys
Halina Kubica
Bogumiła Lach
Marzena Pietraszewska
Maciej Pokusa
Marek Regel
Roman Rokita
Grzegorz Rybarski
Jacek Seweryn
Józef Stopka