Komisje Rady Powiatu w Żywcu VI kadencji [2018-2023]

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Adam Iwanek – Przewodniczący
 2. Aleksandra Legierska
 3. Andrzej Kalata
 4. Jacek Seweryn
 5. Maciej Pokusa
 6. Stanisław Wojciech Kucharczyk
 7. Tadeusz Pal
 8. Wiesław Sypta

 Komisja Edukacji:

 1. Aleksandra Legierska - Przewodnicząca
 2. Adrian Midor
 3. Marzena Pietraszewska
 4. Józef Stopka
 5. Michał Czulak
 6. Jacek Seweryn
 7. Tadeusz Pal
 8. Stanisław Wojciech Kucharczyk
 9. Władysław Skrzyp

Komisja Polityki Gospodarczej:

 1. Józef Stopka - Przewodniczący
 2. Halina Kubica
 3. Franciszek Dybek
 4. Marian Knapek
 5. Jacek Kotrys
 6. Tadeusz Pal
 7. Jacek Jarco
 8. Władysław Skrzyp
 9. Marek Regel
 10. Rafał Kotrys

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:

 1. Jadwiga Jakubiec - Przewodnicząca
 2. Grzegorz Rybarski
 3. Jacek Jarco
 4. Maciej Pokusa
 5. Roman Rokita
 6. Rafał Kotrys

Komisja Promocji Powiatu Kultury, Sportu  i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami:

 1. Jadwiga Jurasz - Przewodnicząca
 2. Grzegorz Rybarski
 3. Jadwiga Jakubiec
 4. Łukasz Ecimowicz
 5. Jacek Seweryn
 6. Wiesław Sypta
 7. Michał Czulak
 8. Marek Regel

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa:

 1. Halina Kubica – Przewodnicząca
 2. Marian Knapek
 3. Jadwiga Jurasz
 4. Jacek Jarco
 5. Jacek Kotrys

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej:

 1. Bogumiła Lach - Przewodnicząca
 2. Aleksandra Legierska
 3. Adrian Midor
 4. Andrzej Kalata
 5. Franciszek Dybek
 6. Jadwiga Jurasz

Komisja Rewizyjna:

 1. Maciej Pokusa - Przewodniczący
 2. Adam Iwanek
 3. Bogumiła Lach
 4. Jadwiga Jakubiec
 5. Franciszek Dybek

Komisja ds. Planowania i Rozwoju:

 1. Marzena Pietraszewska - Przewodnicząca
 2. Adam Iwanek
 3. Halina Kubica
 4. Jan Witkowski
 5. Zbigniew Gąsiorek
 6. Rafał Kotrys

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Roman Rokita - Przewodniczący
 2. Józef Stopka
 3. Marzena Pietraszewska
 4. Łukasz Ecimowicz