Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

34-300 Żywiec
Al. Wolności 2
tel. 33-860-16-42 sekretariat
fax: 33-860-16-42

e-mail: geodezja@zywiec.powiat.pl

 

Czas pracy:
poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
środa w godzinach 7:00 do 17:00
czwartek w godzinach 7:00 do 13:00

NR KONTA DOCHODÓW GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
VELO BANK S.A.
Nr rachunku: 74-1560-1023-0000-9140-0000-0266

 Biuro obsługi klienta:

 1. Wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów – tel. 33 860 16 44,  33 860 16 45,  33 860 16 36,  33 860 16 32

Ewidencja Gruntów i Budynków:

 1. Gminy: Świnna, Milówka, Czernichów, Żywiec, Łękawica, Ujsoły, Węgierska Górka , Lipowa, Jeleśnia, Koszarawa – tel. 33 860 16 61
 2. Gminy: Radziechowy- Wieprz, Ślemień, Gilowice, Łodygowice, Rajcza – tel. 33 860 16 34

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. Zgłoszenia prac geodezyjnych – tel. 33 860 16 47
 2. W sprawie operatów technicznych – tel. 33 860 16 46
 3. Kierownik PODGiK – tel. 33 860 16 40

Sekretariat – tel. 33 860 16 42

 

Z dniem 1 listopada 2019 roku, każdy wtorek tygodnia ustanowiony został tzw. „dniem wewnętrznym” dla pracowników Zespołu Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego Starostwa Powiatowego w Żywcu.


Z dniem 1 listopada 2019 roku obsługa interesantów zamawiających materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będzie realizowana w godzinach funkcjonowania kasy w budynku będącym siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu tj.:
poniedziałek, wtorek, piątek: 7.30 - 14.30
środa: 7.30 - 16.30
czwartek: 7.30 - 12.30

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Gospodarowanie mieniem powiatowym - pok. nr 49, tel. 33 860 16 55
 2. Wykonywanie zadań w zakresie wspólnot gruntowych - pok. nr 49, tel. 33 860 16 56
 3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych - pok. nr 49, tel. 33 860 16 56
 4. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa:
  - nabywanie i zbywanie nieruchomości, oddawanie w wieczyste użytkowanie pok. nr 53, tel. 33 860 16 50, 33 860 16 51
  - ustanawianie trwałego zarządu - pok. nr 49, tel. 33 860 16 55