Wydział Finansowy
34-300 Żywiec
ul. Krasińskiego 13
Tel. 33-860-50-31 sekretariat

e-mail: finanse@zywiec.powiat.pl

Wpłat można dokonywać również na rachunki bankowe nr:
opłaty geodezyjne:
74-1560-1023-0000-9140-0000-0266
VELO BANK S.A.

Opłaty za rejestrację pojazdów, holowanie pojazdów, wydanie prawa jazdy:
77-1560-1023-0000-9140-0000-0309
VELO BANK S.A.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 PLN
należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żywcu:
31-1240-4142-1111-0000-4826-6196
Bank PEKAO S.A. oddział w Żywcu

Opłata za pełnomocnictwo wplata na konto Urzędu Miasta Żywiec :
31-1240-4142-1111-0000-4826-6196
Bank PEKAO SA O /Żywiec

Wpłat za użytkowanie wieczyste można dokonywać na rachunek bankowy nr:
33-1560-1023-0000-9140-0000-0325