USTAWA O DARMOWYCH LEKACH DLA SENIORÓW PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

USTAWA O DARMOWYCH LEKACH DLA SENIORÓW PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

 

 

Od września pacjenci, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia będą mogli korzystać z bezpłatnych medykamentów.

4 maja br. Prezydent RP podpisał nowelizację  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nią osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br. Oznacza to, że od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na liście.

W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

 

 

Źródło: www.wartowiedziec.org