Opłaty

WYDZIAŁ GEODEZJI
74 1560 1023 0000 9140 0000 0266   VeloBank S.A.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
77 1560 1023 0000 9140 0000 0309   VeloBank S.A.
Szczegóły opłat i potrzebne formularze znajdą Państwo tutaj

Opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 PLN
należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żywcu:
31 1240 4142 1111 0000 4826 6196
Bank PEKAO S.A. oddział w Żywcu

PUNKT KASOWY MONETIA
al. Wolności 2 (budynek Wydziału Komunikacji oraz Geodezji)
Czynny:
Poniedziałek, wtorek, piątek 7:30 - 15:00
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 13:00

Wpłat za użytkowanie wieczyste można dokonywać na rachunek bankowy:
33 1560 1023 0000 9140 0000 0325

Opłata za pełnomocnictwo wplata na konto Urzędu Miasta Żywiec :
31 1240 4142 1111 0000 4826 6196   Bank PEKAO SA O /Żywiec