OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT „SENIOR+” (edycja 2019)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT „SENIOR+” (edycja 2019)

 

26 listopada br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert (edycja 2019) w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od  potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana będzie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz samopomocowe.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Informacja: Śląski Urząd Wojewódzki

Załączniki: