OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Uprzejmie przypominamy o wnoszeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa za 2024 r. bez wezwań w terminie do 31.03.2024 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu nr 33 1560 1023 0000 9140 0000 0325.

Jednocześnie przypominamy o możliwości dokonania z bonifikatą jednorazowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność w tym celu prosimy o kontakt z naszymi wydziałami:

  • Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 34-300 Żywiec, Al. Wolności 2, tel. 33 860-16-51
  • Wydziałem Finansowym, 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13, tel. 33 860-50-96.