KOMPLEKSOWA OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO BEZPOŚREDNIO W REGIONACH PRZYGRANICZNYCH PL-SK

KOMPLEKSOWA OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO BEZPOŚREDNIO W REGIONACH PRZYGRANICZNYCH PL-SK

 

Tytuł projektu:  „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK”

Partner Wiodący:      Obec Oravská Lesná (www.oravskalesna.sk)

Partnerzy projektu:   Powiat Żywiecki (www.zywiec.powiat.pl) oraz Obec Zákamenné (www.zakamenne.sk)                

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych w Polsce i na Słowacji, wraz budową parkingu, odnowieniem zabytku kultury - Kalwarii Zákamenné. Powstanie wystawa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Biuro Turystyczne, a także strona internetowa o trasach rowerowych. Tablice informacyjne wzdłuż tras będą wyposażone w kody QR dla urządzeń mobilnych.

Cel główny: Poprzez całościowe działania projektu chronić, promować i rozwijać dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne naszego PL-SK regionu

Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego partnerów

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021

Wartość projektu: 1 675 566,01 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 424 231,08 € (85%).