INFORMACJA O PROGRAMACH I PROJEKTACH Z ZAKRESU POLITYKI SENIORALNEJ

INFORMACJA O PROGRAMACH I PROJEKTACH Z ZAKRESU POLITYKI SENIORALNEJ

 

 

Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć z zakresu polityki senioralnej:

  1. Program wieloletni „ Senior + ” na lata 2015 – 2020

Informacja o Programie oraz naborze wniosków: http://www.senior.gov.pl/

  1. ASOS - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Informacja o Programie oraz naborze wniosków: https://www.mpips.gov.pl/

  1. RIT Subregionu Południowego 3.2 Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informacja o Programie oraz naborze wniosków: http://rpo.wup-katowice.pl/

  1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Informacja o Programie oraz naborze wniosków: http://www.owes.bcp.org.pl/

  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Wiedza, Edukacja Rozwój

Informacja o Programie oraz naborze wniosków: https://efs.men.gov.pl/