(Aktualizacja 1.12.2023) AKCJA ZIMA 2023/2024

(Aktualizacja 1.12.2023) AKCJA ZIMA 2023/2024

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w sezonie zimowym 2023/2024 akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzona będzie do 15 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach prowadzonej Akcji Zima na drogach powiatowych wszelkie zgłoszenia lub uwagi należy kierować do wyznaczonych jednostek zgodnie z wykazem poniżej:

Obsługa Gmin przez Powiatowy Zarząd Dróg:

Gmina Czernichów, Gmina Gilowice, Gmina Jeleśnia, Gmina Łodygowice, Gmina Milówka, Gmina Radziechowy-Wieprz, Gmina Świnna, Gmina Węgierska Górka, Miasto Żywiec.

 • Poniedziałek – Piątek w godz. 6.45 – 14.45 tel. 33 472 80 75, 33 862 05 72 wew. 184 lub tel. 664 433 352
 • Poniedziałek – Piątek w godz. 14.45 – 6.45 tel. 664 433 352
 • Sobota – Niedziela tel. 664 433 352

UWAGA: Wyżej wymienione numery telefonów dotyczą tylko i wyłącznie dróg powiatowych w gminach obsługiwanych przez PZD.

Kontakt do koordynatorów ZUD z pozostałych gmin:

 • Koszarawa - tel. 798 363 481
 • Lipowa - tel. 33 860 15 37
 • Łękawica - tel. 33 865 16 01
 • Rajcza - tel. 502 483 595
 • Ślemień - tel. 33 865 40 98
 • Ujsoły - tel. 609 274 064

*Standardy zimowego utrzymania dróg i chodników

Uprzejmie informujemy, że na naszych drogach powiatowych w bieżącym sezonie obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania dróg i chodników.

Standard III.

W standardzie tym jezdnia ma być odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:

 • skrzyżowaniach z drogami twardymi,
 • skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,
 • odcinkach o pochyleniu >4%,
 • przystankach autobusowych.

W wymienionym standardzie:

 • śnieg luźny może zalegać na jezdni do 6 godzin po ustaniu opadów,
 • może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,
 • mogą występować zaspy do 6 godzin po ustaniu opadów,
 • gołoledź do 3 godzin, szron, szadź do 5 godzin, lodowica oraz śliskość pośniegowa do 5 godzin – chodzi o miejsca wyszczególnione powyżej.

Standard IV.

W wymienionym standardzie jezdnia ma być odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli np. na stromych wzniesieniach. W standardzie tym:

 • śnieg luźny może zalegać na jezdni do 8 godzin po ustaniu opadów,
 • może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów,
 • zaspy mogą występować na jezdni do 8 godzin,
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W miejscach wyznaczonych gołoledź może występować do 8 godzin, śliskość pośniegowa do 10 godzin, lodowica do 10 godzin. Standardem tym są objęte pozostałe drogi powiatowe.