20 LAT WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO I POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

20 LAT WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO I POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

W dniach 12-14 stycznia br. oficjalna delegacja władz samorządowych Powiatu Żywieckiego w osobach Starosty Żywieckiego Adriana Midora oraz Dyrektora Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu Mirosława Dziergasa przebywała na terenie Powiatu Szczycieńskiego w ramach jubileuszu 20-lecia współpracy obu regionów.

Uroczystego odnowienia współpracy dokonali Starosta Żywiecki Adrian Midor oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach w dniu 12 stycznia 2024 r. podpisując akt uroczystego odnowienia porozumienia o współpracy.

Uroczystości uświetnione były trzema koncertami Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” przybliżając społeczności szczycieńskiej folklor żywiecki, a także kolędy i pastorałki w góralskiej oprawie.