Powiat Żywiecki przyjął treść uwagi jako zasadną, w związku z czym została zmieniona
treść Załącznika Nr 4 do Uchwały.
Treść projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznym placówkom i publicznym placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędącejednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, po uwzględnieniu wniesionych uwag wraz załącznikami przedstawiamy poniżej.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku konsultacji społecznych, uprawnione podmioty mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji


Załączniki: