Wydział Komunikacji informuje, że w związku z licznymi interwencjami Policji związanymi z parkowaniem pojazdów w ciągu dwukierunkowego odcinka ul. Komorowskich (od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich), oraz informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu dotyczącą planowanego remontu ul. Komorowskich,  Powiatowy Zespół Opiniująco Doradczy ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postanowił rozpatrzyć możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na pozostałym odcinku tej ulicy. Zmiana organizacji ruchu zakładałby przede wszystkim wyznaczenie po jednej stronie ulicy miejsc postojowych.

Uwagi dotyczące proponowanej zmiany organizacji ruchu można przesyłać do zarządcy danej ulicy, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, lub Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żywcu do końca lutego 2017 roku.