Starosta Żywiecki informuje, że w dniu 16 marca 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żywieckiego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 8 marca do dnia 16 marca 2017 roku nie wniesiono uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Projekt uchwały zostaje przekazany pod obrady Rady Powiatu w Żywcu w dniu 27 marca 2017 roku.