Starosta Żywiecki informuje, że w dniu 15 luty 2021r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na lata 2021-2023.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie (tj. od dnia 5 luty 2021 roku do dnia 15 luty 2021r. ) nie wniesiono uwag do wyżej przywołanego projektu Programu, a złożone w trakcie konsultacji wnioski były już uwzględnione w jego treści. Projekt Programu zostaje przekazany do Rady Powiatu w Żywcu celem jego przyjęcia.