Starosta Żywiecki informuje, że w dniu 23 luty 2018r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żywieckim na lata 2018-2020.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie (tj. od dnia 12 luty 2018 roku do dnia 23 luty 2018r. nie wniesiono uwag do wyżej przytoczonego projektu Programu.

Projekt Programu zostaje przekazany pod obrady Rady Powiatu w Żywcu w dniu 19 marca 2018r.