Starosta Żywiecki informuje, że w dniu 15 marca 2021r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Żywieckim na lata 2021-2025.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie (tj. od dnia 5 marzec 2021 roku do dnia 15 marzec 202lr.) nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków do wyżej przywołanego projektu Programu.
Projekt Programu zostaje przekazany do Rady Powiatu w Żywcu celem jego przyjęcia.