Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie żywieckim na lata 2017-2021.


Załączniki: