Starosta żywiecki informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Żywieckim na lata 2015-2020.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie ( j. o dnia 16 marzec 2015 roku do dnia 23 marzec 2015r. nie wniesiono uwag do wyżej
przytoczonego projektu Programu.
Projekt Programu zostaje przekazany pod obrady Rady Powiatu w Żywcu w dniu 30 marca 2015r.


Załączniki: