Na przełomie sierpnia/września  2015r. przeprowadzono badanie ankieterskie mające na celu zgromadzenie informacji pomocnych w opracowaniu oraz dostosowaniu programu i procesu kształcenia szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żywieckim do wymagań rynku pracy.

Zgromadzony materiał empiryczny będzie istotnym elementem projektów, jakie zostały zaplanowane w Powiecie Żywieckim na potrzeby rozwoju szkolnictwa zawodowego w obszarze modernizacji infrastruktury klasopracowni oraz podniesienia kompetencji i uzyskanie kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach kształcących w zawodach.


Załączniki: