Ogłoszenie Starosty Żywieckiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żywieckiego na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Załączniki: