Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o konsultacjach społecznych w związku ze skierowanym pismem Wójta Gminy Milówka oraz Wójta Gminy Węgierska Górka z dnia 12 lipca 2017 r. zawierającym postulaty i wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej 1435 S oraz 1439 S na odcinku od ronda w Przybędzy do estakady w Milówce.

Chcąc rzetelnie ustosunkować się do powyższych postulatów ze strony samorządów gminnych prosimy o przesłanie swojego stanowiska w zakresie:

- ograniczenia prędkości na całym odcinku do 40 km/h,

- ograniczenia tonażu samochodów na całym odcinku drogi do 7,5 t,

- wprowadzenia opłaty za przejazd drogą dla samochodów powyżej 3,5 t,

- ewentualnego zamknięcia mostu na Sole w miejscowości Milówka i zorganizowania niezbędnych objazdów.

Ponieważ realizacja powyższych postulatów niewątpliwie będzie miała olbrzymi wpływ na funkcjonowanie na przestrzeni najbliższych kilku lat wielu firm i przedsiębiorstw, w szczególności z terenu Powiatu Żywieckiego, a proponowane ograniczenia będą dotyczyć wszystkich (bez wyjątku) użytkowników w/w dróg, bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii w przedmiocie powyższych wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma i przesłanie jej na adres mailowy Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu pzd@pzd.zywiec.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu Panem Jerzym Jastrzębskim, nr telefonu 33 862 05 72.

(FORMULARZ DO POBRANIA PONIŻEJ)


Załączniki: