logo FE+ŚL+EFSiI

Konsultacje społeczne projektu pn.:  „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego cz. 1” finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powiat Żywiecki planuje realizację projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego cz. 1”. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim w okresie grzewczym. Doprowadzi to do zwiększenia atrakcyjności modernizowanych obiektów i do rozwoju turystyki w regionie. Projekt będzie obejmowała 5 placówek użyteczności publicznej w tym:

- budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13,

- Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (dwa budynki),

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żywcu,

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu.

Zakres projektu to m.in. kompleksowa termomodernizacja w/w obiektów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Na potrzeby projektu zostały wykonane wszelkie dokumentacje techniczne i audyty energetyczne. Została również zlecona dodatkowa dokumentacja dotycząca ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Starostwa Powiatowego. Obecnie dla przedmiotowego projektu opracowywane jest Studium Wykonalności. Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie to  październik - listopad 2016 r.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem do wzięcia udziału w badaniu ankietowym co do zakresu projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane na specjalnie przygotowanym formularzu ankiety.

Formularz ankiety jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym
ul. Krasińskiego 13 w pokoju nr 52 w godz.: od poniedziałku do  piątku w godzinach urzędowania.

Wypełnione formularze ankiety należy przekazać do dnia 21-10-2016 r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: s8260@starostwo.zywiec.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Żywcu Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec.
  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec w godzinach pracy urzędu.

Załączniki: