Polityka senioralna

BĘDĄ ZMIANY W PROGRAMIE SENIOR-WIGOR

BĘDĄ ZMIANY W PROGRAMIE SENIOR-WIGOR

Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych.

WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niesłyszące, mogą otrzymać pomoc, która jest realizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.