PROW

„Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

„Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Starostwo Powiatowe w Żywcu aplikowało o środki na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem PROW 2014-2020.